Firma dodała, że Kasicki obejmie funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Zacznie on pełnić swoje obowiązki od 10 lutego br.

Kasicki z Grupą Energa związany jest od blisko czterech lat. Od marca 2016 r. pełnił funkcję wiceprezesa Energi Operatora ds. Finansowych.

W połowie stycznia br. Rada Nadzorcza Energi zdecydowała o odwołaniu ze składu zarządu Jacka Kościelniaka, pełniącego funkcję wiceprezesa ds. finansowych.

Spółka podała, że po uzupełnieniu zarząd pracuje w następującym składzie: Jacek Goliński - prezes; Marek Kasicki – wiceprezes ds. finansowych; Grzegorz Ksepko – wiceprezes ds. korporacyjnych; Adrianna Sikorska – wiceprezes ds. komunikacji; Dominik Wadecki – wiceprezes ds. operacyjnych.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km kw., czyli ok. 24 proc. powierzchni kraju. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów - gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) to odnawialne źródła energii (OZE).