Rozmowy z przewodniczącą Komisji zaplanowano na czwartek na godz. 19. Później - jak poinformowały Polską Agencję Prasową źródła unijne - o godzinie 20 szef rządu ma spotkać się na kolacji z Michelem.

Kancelaria premiera w komunikacie opublikowanym we wtorek na swej stronie internetowej podkreśliła, że wizyta szefa polskiego rządu odbywa się w okresie przygotowań do zaplanowanego na 20 lutego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej podczas którego szefowie państw i rządów będą rozmawiać o unijnym budżecie.

KPRM przypominała, że obecnie odbywają się konsultacje z państwami członkowskimi, na podstawie których przewodniczący Rady Europejskiej przedstawi nową propozycję kompromisu ws. unijnego budżetu.

„W odniesieniu do negocjacji budżetowych Polska stoi na stanowisku, że wielkość nowego budżetu wieloletniego UE powinna odpowiadać ambicjom politycznym Wspólnoty, także w kontekście wielu nowych wyzwań, takich jak presja migracyjna czy cele klimatyczne”

- czytamy w komunikacie kancelarii premiera.

„Należy zapewnić przy tym odpowiednie finansowanie dla dwóch traktatowych polityk: spójności i rolnej, które są sprawdzonymi instrumentami finansowymi o dużej europejskiej wartości dodanej. Polska oczekuje pełnej konwergencji dopłat bezpośrednich dla rolników. Nowe wyzwania wymagają nowych środków budżetowych, przy czym nowe zasoby własne powinny być zrównoważone i sprawiedliwe, aby nie obciążały w nieproporcjonalnym stopniu mniej zamożnych państw członkowskich”

- dodała KPRM.

W komunikacie przypomniano również, że w minioną sobotę miał miejsce szczyt przyjaciół spójności w Portugalii, w którym przedstawiciele 17 państw członkowskich UE.

Obecne negocjacje ws. Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 to próba pogodzenia państw - płatników netto do unijnej kasy, w tym Niemiec, Holandii, Danii i Finlandii, które opowiadają się za mniejszym budżetem rzędu 1 proc. połączonego Dochodu Narodowego Brutto, a państwom sprzeciwiającym się cięciom. Grupa przyjaciół spójności, w skład której wchodzi 17 państw, w tym Polska, opowiada się za utrzymaniem wydatków na tradycyjne polityki, w tym politykę spójności i Wspólną Politykę Rolną.

Unijny budżet był także tematem poniedziałkowych rozmów w Warszawie premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Francji Emmanuela Macron. Zarówno Morawiecki, jak i Macron opowiedzieli się za utrzymaniem wydatków na Wspólną Politykę Rolną i podkreślali wspólne stanowisko w tej sprawie.