Minister Marlena Maląg zapytana została też o prace nad tzw. czternastą emeryturą.

- Na pewno dotrzymamy słowa, że w 2021 roku będzie wypłacana czternasta emerytura. Jak to było zapowiedziane, na 100 dni prac rządu na pewno będzie projekt ustawy

 – zapewniła Maląg.

Według wcześniejszych zapowiedzi tzw. czternasta emerytura miałaby być wypłacona w listopadzie 2021 r.

Minister przypomniała, że "trzynastka" ma być w tym roku wypłacona w kwietniu. Na ten cel zabezpieczono blisko 12 mld zł, świadczeniem zostanie objętych 9,8 mln emerytów i rencistów.

- Nie zapominamy o seniorach. Dzielimy się z nimi tą dobrą sytuacją gospodarczą w ramach międzypokoleniowej solidarności. To m.in. programy "Senior Plus" z budżetem 80 mln zł, dzięki któremu powstają domy i kluby seniora, i ASOS, skierowany dla organizacji pozarządowych na zajęcia dla seniorów, z budżetem 40 mln zł

 – dodała.

Szefowa resortu rodziny przypomniała też, że w marcu, w wyniku waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, minimalna emerytura wzrośnie do 1,2 tys. zł.