Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na dyskusję wokół publikacji Filipa Gańczaka i Piotra Litki „Profesor Jan Sehn 1909–1965. Prawnik, sędzia śledczy, łowca nazistów”. 3 lutego (poniedziałek) 2020 r., o godz. 18.00, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. 

Album przygotowany przez Filipa Gańczaka i Piotra Litkę zawiera obszerny szkic biograficzny, przybliżający wszystkie najważniejsze etapy życia profesora. Nie pominięto spraw najtrudniejszych, jak relacje Sehna z władzą komunistyczną. Dużą wartością wydawnictwa jest część ilustracyjna, bogata w niepublikowane dotąd zdjęcia i dokumenty. Znalazły się wśród nich chociażby arkusze ocen szkolnych przyszłego profesora, ale też wstrząsające relacje z pierwszych podróży Sehna do Oświęcimia w 1945 r.