Darowizny przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), takich jak Fundacja Świętego Mikołaja, mogą odliczyć od podstawy podatku osoby fizyczne i przedsiębiorstwa rozliczające się według zasad ogólnych – skali podatkowej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Osoby, które rozliczają się ryczałtem, musiały złożyć zeznanie PIT za rok 2019 do końca stycznia tego roku. Pracodawcy muszą wysłać PIT wszystkim zatrudnianym osobom do końca lutego.

Aby zwiększyć swój zwrot podatku, każda osoba, która w 2019 przekazała darowiznę, może odliczyć ją od podstawy podatku. Darowizny można odliczyć do określonego limitu: suma darowizn przeznaczonych na rzecz organizacji pożytku publicznego, cele kultu religijnego i krwiodawstwo nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu. W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać kwotę przekazanej na rzecz fundacji darowizny.

Najłatwiej uzyskać ulgę korzystając ze specjalnie przygotowywanego darmowego programu do rozliczeń PIT. Program w trakcie uzupełniania zeznania „podpowiada” użytkownikom, jak mogą obniżyć podatek i z jakich ulg skorzystać.

Dzięki wsparciu osób, które przekazują swój 1% podatku Fundacja może pomagać tysiącom podopiecznym z Polski, z Aleppo i ze wschodniej Ukrainy. Bez darczyńców i przyjaciół Fundacji nie byłoby to możliwe. Aby pomóc dzieciom, które są podopiecznymi Fundacji Świętego Mikołaja można przekazać 1% podatku za rok 2019. Fundacja poprzez takie działanie chce podkreślić, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz innych jest bardzo ważne, bo powoduje, że pomagamy potrzebującym, a także uruchamia łańcuch dobra. A to w dzisiejszym świecie jest ogromnie ważne.