Grupa Przyjaciół Spójności ma charakter nieformalny i skupia kraje zainteresowane utrzymaniem obecnej formy polityki spójności. Polityka spójności ma zapewniać fundusze pomagające w wyrównywaniu poziomu życie w różnych regionach Unii. Komisja Europejska chce ograniczyć te środki koncentrując się na nowych priorytetach. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele 17 z 27 państw członkowskich UE: Czech, Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Estonii, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Grecji, Malty, Portugalii, Hiszpanii, Włoch oraz Rumunii.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział PAP, że sobotni szczyt, który odbędzie się w miejscowości Beja, ma służyć zaprezentowaniu wspólnego stanowiska wobec kształtu przyszłego budżetu UE. "Podczas spotkania przedstawiciele państw wchodzących w skład Grupy Przyjaciół Spójności omówią zasadnicze kwestie dotyczące budżetu wieloletniego UE na lata 2021-2027, w tym postulowaną wielkość budżetu i priorytety poszczególnych państw" - podkreślił Müller.

Premier Morawiecki podczas spotkania przedstawi stanowisko Polski ze szczególnym naciskiem m.in. na wielkość alokacji polityki spójności i rolnej, postulat wysokiego transferu między funduszami polityki spójności oraz ochronę alokacji polityki spójności i WPR w kontekście nowych funduszy, jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

 - wskazał rzecznik rządu. Jak dodał efektem szczytu będzie wspólna deklaracja Przyjaciół Spójności, która ma stanowić podsumowanie uzgodnień ze spotkania.

Na marginesie szczytu Przyjaciół Spójności dojdzie do spotkania premiera Morawieckiego z szefem portugalskiego rządu Antonio Costą.

Tematem rozmowy będą m.in. stosunki dwustronne oraz kluczowe kwestie z zakresu agendy europejskiej, w tym wyzwania na najbliższą kadencję instytucjonalną Unii Europejskiej

 - powiedział Müller. Przypomniał, że w styczniu 2021 r. Portugalia obejmie rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE.

Premierzy Polski i Portugalii omówią także wyzwania dotyczące europejskiej polityki sąsiedztwa i polityki wschodniej UE

 - dodał rzecznik rządu.

W minioną sobotę szef Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedział, że na 20 lutego zwoła specjalny szczyt UE ws. unijnego budżetu na lata 2021-2027. Michel podkreślił, że jest w pełni świadomy, że negocjacje te należą do najtrudniejszych, z jakimi UE musi się zmierzyć.