Jak podał we wstępnym szacunku Główny Urząd Statystyczny, produkt krajowy brutto (PKB) w 2019 r. był realnie wyższy o 4,0 proc. w porównaniu z 2018 r., wobec 5,1 proc. w 2018 r.

"To wciąż stabilny wzrost, który plasuje nas w unijnej czołówce" - podkreślili w komentarzu analitycy Ministerstwa Rozwoju. Ich zdaniem głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski pozostaje popyt krajowy.

"Dominującą rolę pełni tu w dalszym ciągu konsumpcja, której wzrost w 2019 r. wyniósł 4,0 proc. rdr." - napisali. Dodali, że pozytywnie na dynamikę tej składowej PKB wpływa bardzo dobra sytuacja na rynku pracy oraz "transfery społeczne, wspierane dodatkowo ograniczeniem obciążeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT".

Eksperci resortu ocenili, że pozytywnym sygnałem jest wyraźnie wyższy od oczekiwań rynkowych wzrost inwestycji, który w całym 2019 r. wyniósł 7,8 proc., a w IV kwartale - według szacunków Ministerstwa Rozwoju - ok. 7,5 proc. w ujęciu rocznym.

"Choć wskaźniki sektorowe nie sygnalizowały tak dobrego odczytu w obszarze nakładów brutto na środki trwałe pod koniec ubiegłego roku, to w naszej ocenie jego źródeł należy upatrywać po stronie sektora prywatnego, gdzie zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe zwiększały wydatki inwestycyjne"

- podkreślili. Bazowy scenariusz Ministerstwa Rozwoju zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku.

Analitycy resortu rozwoju zwrócili uwagę, że pomimo wciąż niekorzystnej sytuacji gospodarczej w strefie euro czy globalnych napięć handlowych, popyt zagraniczny wykazał się w 2019 r. relatywnie wysokim, dodatnim wkładem we wzrost PKB (+0,4 pkt. proc.). "Oznacza to, że polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu wykazują się wyjątkową odpornością na niesprzyjające warunki w otoczeniu gospodarczym, utrzymując, a na niektórych rynkach nawet wzmacniając swoją pozycję konkurencyjną" - stwierdzili.

Resort oczekuje w tym roku dalszego wzrostu PKB. "Mimo że zakładamy spowolnienie jego tempa, to w dalszym ciągu będzie ono zbliżone do potencjału gospodarki" - ocenili.

Dodali, że Polska pozostanie w gronie liderów wzrostu w UE z PKB na poziomie przekraczającym 3 proc. rdr - za Maltą, Rumunią i Irlandią.