Jak poinformowała w komunikacie Kancelaria Sejmu, marszałek Elżbieta Witek potwierdziła na spotkaniu, że ukonstytuowała się już polska delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu oraz Senatu RP i Seimasu Litwy oraz polsko-litewska grupa parlamentarna.

Marszałek podziękowała także przewodniczącemu Seimasu za jego obecność na poniedziałkowych uroczystościach z okazji 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Jak podkreśliła, "to bardzo ważne, tym bardziej, że niektórzy próbują pisać historię na nowo". "Jak się okazuje, kilkadziesiąt lat po wojnie musimy cały czas dbać o prawdę o tych wydarzeniach" - mówiła Witek.

Viktoras Pranckietis oficjalnie zaprosił marszałek Witek na obchody Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy, przypadający 11 marca. Podkreślił też, że Litwini i Polacy podobnie postrzegają historię, łączą ich te same wartości oraz wspólna przeszłość historyczna. Elżbieta Witek z kolei podziękowała Seimasowi za przyjęcie uchwały o ustanowieniu 2020 r. Rokiem Jana Pawła II.

Na spotkaniu poruszono również kwestie bezpieczeństwa w regionie, w tym te dotyczące energetyki. Marszałek Witek zaznaczyła, że Polska pracuje nad dywersyfikacją źródeł energii. "Nawiązała przy tym do projektu Nord Stream 2 i konieczności systematycznego tłumaczenia partnerom w Europie politycznej natury tego projektu" - poinformowała Kancelaria Sejmu. Przewodniczący Seimasu podkreślił, że strona litewska w pełni podziela polskie stanowisko w tej sprawie. Dodał, że ważny jest wspólny głos państw regionu.

Rozmówcy zgodnie ocenili, że wspólne inicjatywy państw Europy Środkowo-Wschodniej są niezwykle istotne. Wymieniono w tym kontekście takie projekty jak Grupa Wyszehradzka czy Trójmorze. Zgodnie stwierdzono, że dzięki nim głos państw regionu jest bardziej słyszalny.