Adam Bodnar przekazał, że podczas dzisiejszych rozmów z komisarz poruszane były tematy dotyczące przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela w Polsce.

- Omawialiśmy kwestie związane z reformą sądownictwa i tym, jaki wpływ na przestrzeganie praw i wolności obywatelskich ma przeprowadzana reforma sądownictwa

 - powiedział Bodnar.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził przy tym wdzięczność z wizyty komisarz Jourovej w biurze Rzecznika.

- Uważam, że tego typu spotkania są zupełnie naturalne w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które powinno przestrzegać określonych reguł integracji europejskiej

 - dodał.

Z informacji przekazanych przez Adama Bodnara wynika, że podczas rozmowy komisarz Jourova przypomniała treść swojego listu z grudnia ubiegłego roku, w którym wskazywała na to, że ma wątpliwość dotyczące nowelizacji ustaw sądowych oraz jej wpływu na niezależność sądownictwa.

Jak dodał, na spotkaniu Jourova mówiła także o toczących się postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- W tym kontekście omawialiśmy różne argumenty, które były przedstawiane w toku procesu legislacyjnego tzw. ustawy sądowej

- zaznaczył Bodnar.

Pytany, czy widzi szansę na wyjście z konfliktu wokół sądownictwa odparł, że "szansa taka jeszcze istnieje".

- Tym pierwszym elementem szansy była uchwała trzech Izb Sądu Najwyższego, która moim zdaniem w mądry sposób powiązała kwestie związane z niezależnością sądownictwa oraz indywidualnych składów orzekających z takimi zagadnieniami, jak niedoprowadzenie do zwiększającego się chaosu w wymiarze sprawiedliwości

- wskazał.

Jak dodał, szansą na wyście z konfliktu wokół wymiaru sprawiedliwości to również podejmowane rozmowy dotyczące niezależności sądownictwa. Bodnar miał tylko jedno "ale":

- Te rozmowy będą miały tylko wtedy sens kiedy ustawa sądowa nie zostanie podpisana przez prezydenta. Jeżeli ta ustawa zostanie przez prezydenta podpisana, może to oznaczać, że wszystkie wątpliwości i tak nie miały znaczenia i problem zwiany z niezależnością sądownictwa będzie narastał

 - podkreślił.

Viera Jourova wcześniej rozmawiała z marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Spotka się także m.in. z wiceszefem MSZ Pawłem Jabłońskim, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf i przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwości