Wyrok jest prawomocny.

Sąd orzekł wobec Pawła W. karę łączną 11,5 roku pozbawienia wolności, a wobec drugiego z oskarżonych Mariusza K. karę łączną 9 lat pozbawienia wolności.

Oskarżeni mają pięcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów – zakaz ten przez pierwszy rok będzie kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego.

Marta D. ma otrzymać także 300 tys. zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i ponad 16 tys. zł za spowodowane szkody.

Do pobicia kobiety doszło w nocy z 11 na 12 marca 2016 r. w Stróży. Według biegłych przeżyła wyłącznie dzięki interwencji policji i natychmiastowej pomocy.