Jak zaznaczył w liście skierowanym do uczestników zorganizowanej w Katowicach dwudniowej konferencji "W kierunku zielonej gospodarki”, priorytetem rządu jest zielona transformacja przeprowadzona w taki sposób, by była ona bezpieczna i korzystna gospodarczo, a także akceptowana społecznie.

W odczytanym przez europosłankę Jadwigę Wiśniewską liście szef rządu przypomniał, że sprawy klimatu i transformacji w kierunku zielonej gospodarki stały się głównymi tematami w agendzie Unii Europejskiej, a nawiązując do lokalizacji katowickiej konferencji ocenił, że to idealne miejsce do dyskusji na ten temat, ponieważ woj. śląskie to największy region górniczy w Unii Europejskiej.

„Chciałbym podkreślić: Polska jest, była i będzie za tym, by chronić klimat. W ostatnich latach wykonaliśmy ogromną pracę, by zmniejszyć emisje dwutlenku węgla i poprawić jakość powietrza. Realizujemy program Czyste Powietrze, wdrożyliśmy nowe normy dla paliw, obniżyliśmy normy smogowe, wspieramy kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

- wymienił premier.

„Pamiętajmy jednak o tym, że musimy działać z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Tylko tyle i aż tyle” - zaakcentował.

„Priorytetem rządu jest zielona transformacja przeprowadzona w taki sposób, by była ona bezpieczna i korzystna gospodarczo, a także akceptowana społecznie. Proces ten musi w Polsce przebiegać stopniowo, aby nie hamować naszego wzrostu gospodarczego i nie obniżać bezpieczeństwa energetycznego”

- zastrzegł szef rządu.

Morawiecki przypomniał jednocześnie, że rząd, aby nadać nowy impuls rozwojowy Śląskowi - jednemu z najsilniejszych gospodarczo regionów w Polsce, opierającemu swą siłę w dużej mierze na węglu – zainicjował Program dla Śląska.

„Jego głównym celem jest zmiana profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie” - wskazał premier.

„W rozmowach z Komisją Europejską o nowych mechanizmach wsparcia, będziemy zawsze podkreślać, że Polska i takie regiony jak Śląsk, potrzebują dodatkowych środków na zieloną transformację” - zadeklarował.

Zwracając się do obecnej na katowickiej konferencji unijnej komisarz ds. spójności i reform Elisy Ferreiry Morawiecki zapewnił, że w negocjacjach – m.in. dotyczących Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - może ona liczyć na polskie konstruktywne uwagi.

„Dyskusja nad transformacją w kierunku zielonej transformacji to nasz wspólny obowiązek” - skonkludował premier.

Polska jest pierwszym krajem członkowskim UE, w którym komisarz Ferreira oficjalnie zaprezentowała w poniedziałek założenia Funduszu podczas otwartego spotkania z zainteresowanymi środowiskami. Prezentacja była częścią konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, zorganizowanej z inicjatywy samorządu woj. śląskiego.

Woj. śląskie to największy region węglowy w Unii Europejskiej. Do Katowic przyjechali w poniedziałek przedstawiciele wielu innych europejskich regionów węglowych, m.in. z Rumunii i Bułgarii.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, obok mechanizmu inwestycyjnego oraz pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora publicznego ma być jednym z trzech filarów finansowania przedsięwzięć służących dochodzeniu do neutralności klimatycznej – większość krajów UE zadeklarowało chęć osiągnięcia tego celu w 2050 r. Polska chce dążyć do neutralności klimatycznej w swoim tempie.