Karta jest potwierdzeniem faktu, że w Polsce jesteśmy ubezpieczeni w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego, czyli leczymy się w ramach NFZ. Jest honorowana w placówkach, które leczą w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego danego kraju, w sytuacjach nagłych - czyli nie służy do leczenia planowego

- podkreśliła Magdalena Rozumek, z biura prasowego Wielkopolskiego OW NFZ.

Pamiętaj, aby przed zagranicznym wyjazdem sprawdzić ważność karty EKUZ. Niestety często zdarza się, że osoby posiadające kartę, która wystarczy na najbliższy i nieco późniejszy wyjazd sądzą, że wydanie nowej, wydłuża czas otrzymania karty - ponieważ aktualną trzeba najpierw unieważnić - oraz generuje plastikowe odpady.

Data ważności karty znajduje się w jej dolnym, prawym rogu, a termin ważności EKUZ zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia. Obecnie wielu osobom, np. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, czy prowadzącym działalność gospodarczą, karta wydawana jest na okres 3 lat, zaś np. emerytom na 5 lat.