Dziś odbyła się msza św. w intencji zmarłych i posługujących kapelanów oraz wszystkich pracowników kurii z okazji 29. rocznicy przywrócenia struktur diecezji wojskowej.

Jak czytamy na stronach Ordynariatu Polowego, w homilii bp Guzdek zwrócił uwagę na trudności czasu wojny i wynikające z niego pytania i wątpliwości natury moralnej. Pomocą ma być właśnie duszpasterstwo polowe i kapelami, którzy udzielą na te pytania odpowiedzi.

Rolą kapelana jest takie kształtowanie sumienia żołnierza, by nigdy nie kierował się chęcią odwetu i zemsty oraz unikał wszystkiego, co byłoby źródłem poniżenia godności drugiego człowieka

­ – mówił biskup Guzdek.

– Trzeba umieć zachować się w sytuacji ekstremalnej i nie robić problemów, tam gdzie ich nie ma. Jezus w dzisiejszej Ewangelii przypomniał o tym, że Dawid jadł chleby pokładne, ponieważ była sytuacja nadzwyczajna – żołnierze byli głodni (...) Żyjemy według wskazań Dekalogu, przestrzegamy prawa miłości, ale są sytuacje nadzwyczajne, gdy w obronie najwyższych wartości chrześcijanin ma prawo a nawet obowiązek chwycić za broń. W takiej sytuacji potrzebne jest wsparcie duchowe i towarzyszenie kapelana

- dodał.