Wenderlich na podsekretarza stanu został powołany 3 stycznia. Wówczas przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber informował na Facebooku, że Wenderlich będzie pełnił rolę jego zastępcy na etapie całego procesu legislacyjnego, począwszy od zgłoszenia projektu do wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, poprzez Stały Komitet Rady Ministrów i Radę Ministrów aż do procedowania w parlamencie.

To dla mnie duże wsparcie i pomoc. Pan minister Wenderlich to znakomity prawnik, radca prawny z doświadczeniem samorządowym - szef klubu radnych PiS - i administracyjnym. Cieszę się, że pan premier zdecydował się na powołanie go do rządu.
- mówił wówczas minister Schreiber.

Nowy podsekretarz stanu w KPRM ma 38 lat. Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ma za sobą też studia podyplomowe z bankowości i prawa bankowego oraz zamówień publicznych na UMK. Jest radcą prawnym. Prowadził własną kancelarię, był radcą prawnym w Lasach Państwowych i ostatnio w Wodach Polskich. Zasiadał w radzie miasta Bydgoszczy w latach 2006-2010 i ponownie od 2014 r., a od początku ostatniej kadencji był szefem klubu PiS.