Na Jasnej Górze, gdzie jest największy klasztor paulinów i Dom Generalny tego zakonu obchody zainaugurowała w poniedziałek msza św. odprawiona w kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem o. Michała Lukoszka, wikariusza generalnego zakonu paulinów. Zgromadzili się na niej ojcowie i bracia paulini z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą na czele.

Jak mówił o. Lukoszek, paulini chcą dziękować Bogu za wszelkie łaski, jakich ich zakon doświadczał przez stulecia istnienia.

- Możemy nauczyć się od błogosławionego Euzebiusza rozmodlenia i zakochania się w Bogu, którego owocem jest autentyczna i zdrowa miłość bliźniego – podkreślił w homilii.

- Tego, wydaje się, potrzebuje w sposób szczególny dzisiejszy człowiek. Paradoksalnie pragnie on w głębi serca tego, czego nie może on kupić za pieniądze, jest to coś, czego może doświadczyć jedynie za darmo od drugiego człowieka, a przede wszystkim od Boga, jest to: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie

 – dodał o. Lukoszek

W dniu inauguracji Roku Błogosławionego Euzebiusza ojcowie paulini oficjalnie otworzyli także wystawę poświęconą swojemu założycielowi i zakonowi paulinów, którą można zwiedzać w jasnogórskiej Sali Rycerskiej.

20 stycznia przypada liturgiczny dzień pamięci błogosławionego Euzebiusza z Ostrzyhomia, pierwszego prowincjała zakonu Paulinów. Euzebiusz jest uznany za założyciela jedynego średniowiecznego zakonu powstałego na Węgrzech, który od XIII w. działa do dzisiaj.

W związku z 750. rocznicą śmierci swego założyciela paulini przygotowują na obecny rok różne wydarzenia mające przybliżyć postać błogosławionego. Jednym z przedsięwzięć jest PALOS-BUS – mobilna wystawa o paulinach i ich założycielu, przygotowana przez zakonników z Węgier. W najbliższą sobotę wystawa pojawi się na Jasnej Górze.

Na 2020 r. paulini zaplanowali wiele wydarzeń dotyczących ich życia zakonnego. Jasna Góra jako najważniejszy pauliński klasztor zgromadzi w marcu uczestników Kapituły Generalnej, która dokona wyboru najwyższego przełożonego – generała – którego kadencja trwa 6 lat i omówi najważniejsze sprawy dla całego zakonu.

Jak zaznaczają paulini z Jasnej Góry, bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia odegrał decydującą rolę przy powstaniu i założeniu ich zakonu. "Wprawdzie posłannictwo paulinów, ich charakter, duchowość i działalność duszpasterska kształtowały się w ciągu wieków, ale sam początek wycisnął swoiste i niezatarte rysy na jego obliczu" – wskazują, dodając że tradycja zakonna o Euzebiuszu przekazała bardzo skromne wiadomości, bo źródła dotyczące początków historii zakonu zostały zniszczone na skutek najazdów tureckich.

Euzebiusz urodził się w Esztergom (Ostrzyhom) około 1200 r. Po otrzymaniu święceń kapłańskich został kanonikiem przy katedrze w Ostrzyhomiu. Później, po otrzymaniu zgody od biskupa, prowadził pustelnicze życie w górach Pilis. W 1246 r. zamieszkał z innymi pustelnikami w pobliżu Pilisszanto i założył wspólnotę w klasztorze pod wezwaniem Świętego Krzyża, dla której przyjął regułę eremitów z klasztoru św. Jakuba z góry Patach.

Oba klasztory połączyły się w połowie XIII w. W 1256 Euzebiusza wybrano na pierwszego prowincjała zakonu paulinów. W 1256 r. jako przełożony prowincji uczestniczył w soborze w Esztergom. Zmarł w 20 stycznia 1270 r. w Pilisszentkereszt. Został pochowany w miejscowym kościele św. Krzyża.

"Na łożu śmierci zachęcał swoich braci, aby przestrzegali zasad, kochali się bratersko i dawali dobry przykład. Został pochowany w grobie kościoła, który sam założył. Zakon otrzymał ostateczną aprobatę w 1308 r. Wtedy paulini oficjalnie jako zakon zaczęli żyć według reguły św. Augustyna" – przypomniało Biuro Prasowe Jasnej Góry.