Burmistrz Obornik Tomasz Szrama wydał  oświadczenie, w którym przekazał, że nie przyznaje się do winy i zgadza się na publikację swoich danych oraz wizerunku.

- Prokuratura Okręgowa w Poznaniu postawiła mi zarzut mówiący o nadużyciu uprawnień, niedopełnieniu obowiązków oraz złożenia nieprawdziwego oświadczenia w postępowaniu urzędowym. Zawiesiła mnie także w pełnieniu obowiązków burmistrza do czasu wyjaśnienia sprawy

 – wyjaśnił.

Dodał, że zgodnie z ustawą o samorządzie funkcję burmistrza Obornik tymczasowo przejął jego zastępca.

- Będę walczyć o prawdę w obronie mojego dobrego imienia, na które pracowałem całe swoje życie (…) Jestem burmistrzem od 2010 r. i zawsze działałem i działam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla dobra mieszkańców gminy Oborniki

 – oświadczył Szrama dziękując jednocześnie za otrzymane wyrazy wsparcia.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Michał Smętkowski przekazał, że jeden z zarzutów dotyczy niedopełnienia obowiązków przez burmistrza w związku z przetargiem z 2017 roku w sprawie remontu budynku, w wyniku czego jeden z wykonawców poniósł szkodę.

- Drugi zarzut to jest przestępstwo polegające na sporządzeniu fałszywego oświadczenia, o okolicznościach wyłączenia burmistrza z rozstrzygania w zamówieniu publicznym

 – powiedział Smętkowski dodając, że na tym etapie postępowania nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji.

Burmistrz nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, o których śledczy nie informują. Wobec samorządowca zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w pełnieniu obowiązków i poręczenie majątkowe w kwocie 15 tys. zł.