"Jak pokazuje badanie Grant Thornton, obecnie już tylko 20 proc. firm planuje w najbliższym roku podnosić pracownikom wynagrodzenia w ujęciu realnym, a więc o więcej niż wynika to z inflacji (prezentowane dane to wskaźnik netto, czyli odsetek firm planujących wzrost minus odsetek firm planujących spadek). Tak niski odsetek ostatnio odnotowaliśmy pięć lat temu. Przed rokiem wynosił on 36 proc., a dwa lata temu – 31 proc."

- napisano w raporcie.

Jak piszą autorzy raportu dotąd wskaźnik skłonności firm do podnoszenia płac był dość dobrze skorelowany z faktycznymi, późniejszymi danymi o wynagrodzeniach – wyprzedzał je o około rok.

"Gdyby ta korelacja miała się utrzymać, oznaczałoby to, że rok 2020 przyniesie wyraźny spadek dynamiki płac w Polsce – z obecnych około 7 proc. nominalnie do około 4 proc." - napisano.

Autorzy dodają, że polscy pracodawcy w 2020 roku zamierzają dość mocno zwiększać zatrudnienie.

"Według naszego badania, obecnie 24 proc. (wskaźnik netto) średnich i dużych firm planuje tworzenie nowych miejsc pracy w bieżącym roku. To wynik niemal taki sam jak przed rokiem (23 proc.) i najwyższy w dziesięcioletniej historii badania"

- dodano.

Grant podał, że badanie prowadzone jest co roku metodą CAPI na losowej grupie 10 tys. przedstawicieli zarządów średnich i dużych firm z 32 krajów świata, w tym 200 firm działających w Polsce.