– Rozmawiamy po partnersku, nie unikamy trudnych tematów i otwarcie mówimy o tym, co nas dziś łączy i różni oraz o naszych oczekiwaniach – podkreślał wiceszef polskiej dyplomacji, dodając, że Polska i Niemcy wspólnie szukają metod przełamywania problemów i obszarów zbliżania współpracy.

– Wspólnie wspieramy politykę rozszerzenia UE, wyjaśniamy wzajemnie stanowiska w zakresie polityki klimatycznej, ale też strona polska jasno artykułuje swój zdecydowany sprzeciw wobec inwestycji Nord Stream 2

– dodał.

W czasie wizyty w Berlinie wiceminister Szynkowski vel Sęk spotkał się także z ministrem stanu ds. Europy w niemieckim MSZ Michaelem Rothem. Spotkanie było okazją do przeglądu bieżącej agendy dwustronnej i międzynarodowej. Ministrowie rozmawiali także o współpracy europejskiej, w tym o rozpoczynającej się w połowie tego roku niemieckiej prezydencji w Radzie UE. W trakcie rozmów poruszono również kwestię prób fałszowania historii przez Rosję.

Problematyka bilateralna w tym sytuacja Polonii w Niemczech i nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego były z kolei głównymi tematami spotkań z wiceprzewodniczącym Bundestagu Hansem-Peterem Friedrichem oraz z przedstawicielami większości frakcji zasiadających w izbie – sekretarzem generalnym CDU Pawłem Ziemiakiem, Michaelem Georgiem Linkem z FDP, Manuelem Sarrazinem z Sojuszu 90/Zieloni, Dietmarem Nietanem i Johannesem Schrapsem z SPD oraz Johannem Davidem Wadephulem z CDU.

– Liczymy na pilną realizację postulatów Polonii w zakresie nauczania języka polskiego i rozpoczęcie remontu Domu Polskiego w Bochum

– podkreślił wiceszef polskiego MSZ.

W trakcie swojego pobytu w Niemczech wiceminister Szynkowski vel Sęk odwiedził również znajdujący się w Berlinie oddział Instytut Pileckiego.