Leon Stroszczyński dostarczał chleb więźniom narodowości żydowskiej osadzonym w obozie pracy przymusowej w Krzyżownikach koło Poznania. Został za to aresztowany przez poznańskie Gestapo i skazany wyrokiem Sądu Specjalnego na karę śmierci. 

– ta i wiele innych przejmujących relacji dotyczących przyczyn i okoliczności represji wobec obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej za pomoc osobom narodowości żydowskiej podczas niemieckiej okupacji opisane są w nowej publikacji IPN, opracowanie Aleksandra Namysło i Martyna Grądzka-Rejak.