Resort poinformował, że "Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał dr Józefa Marię Ruszara na stanowisko dyrektora Instytutu Literatury".

Powołanie na pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 14 stycznia br., wręczyła wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka. Dotychczas dr Józef Maria Ruszar był pełniącym obowiązki dyrektora Instytutu

 - podało ministerstwo w komunikacie opublikowany na swojej stronie internetowej.  

Jak przypomniano, Józef Maria Ruszar jest doktorem nauk humanistycznych, filologiem i filozofem, menadżerem, publicystą, redaktorem, wydawcą i wykładowcą akademickim. Od 2004 r. publikuje serię naukową Biblioteka Pana Cogito oraz organizuje konferencje naukowe pod nazwą Warsztaty Herbertowskie - obecnie pod egidą Instytutu Literatury (najnowsza edycja, poświęcona Józefowi Łobodowskiemu odbyła się w 2019 r. we Lwowie).

Jest autorem książek takich jak, "Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta", "Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta", "Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Z. Herberta", "Wytarty profil rzymskich monet Ekonomia jako temat literacki", "Czerwone Pająki, Dziennik żołnierza LWP", "Mane, tekel, fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza". Od 2016 r. jest adiunktem w Akademii Ignatianum w Krakowie. Józef Maria Ruszar został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Resort podał również, że celem Instytutu Literatury, utworzonego w lutym 2019 r., "jest sprawowanie mecenatu nad środowiskiem literackim - zwłaszcza autorów dzieł niekomercyjnych a posiadających wysoką wartość artystyczną i kulturotwórczą". Dodano, że "placówka wspiera środowiska twórcze, badawcze i krytyczne".

Utworzeniu Instytutu Literatury przyświecała także intencja powołania instytucji, która poprzez swoje działania edukacyjne podejmie wysiłek zwiększania kompetencji odbiorców polskiej współczesnej twórczości literackiej

 - poinformowano. W komunikacie podkreślono, że "tak ukształtowany Instytut jest dopełnieniem - nie zaś konkurencją - działalności istniejących już państwowych instytucji kultury, takich jak Instytut Książki czy Państwowy Instytut Wydawniczy".

Z komunikatu dowiadujemy się również, że "Instytut Literatury realizuje swoje cele m.in. poprzez wydawanie Kwartalnika Kulturalnego "Nowy Napis" oraz towarzyszącej mu serii krytycznej, organizowanie imprez i spotkań literackich a także prowadzenie portalu internetowego NowyNapis.eu, na którym umieszczane są teksty literackie, nagrania wideo, recytacje (trwają prace nad uruchomieniem obcojęzycznych wersji portalu, gromadzących tłumaczenia polskich tekstów)".

Instytut Literatury aktywnie wspiera bieżące życie literackie, programowo i finansowo pomagając organizatorom największych festiwali literackich w Polsce i za granicą. Idea ta realizowana jest również za sprawą ogłoszonych przez Instytut programów - Programu Wsparcia Promocji oraz Programu Wsparcia Debiutantów, a także Ogólnopolskiego Konkursu na Książkę Literacką "Nowy Dokument Tekstowy", do którego pierwszej edycji zgłoszono przeszło 450 prac w kategoriach liryka, epika i esej

- podano.