Według katolickiego dziennika "La Croix" historyk sam przygotował tekst, który ma być odczytany na jego pogrzebie.

W moim życiu były smutki i radości, porażki i sukcesy, cienie i światła, błędy i niedoskonałości, a także entuzjazm, impulsy i nadzieje. Skończyłem wyścig. Pozwól mi zasnąć w Twoim pokoju i przebaczeniu! Bądź moją ucieczką i moim światłem. Oddaję się Tobie. 

– napisał Delumeau.

Początkowo zajmował się historią Ramy w czasach renesansu i narodzinami reformy chrześcijańskiej. Z jego wczesnych prac dużą popularność w Polsce zdobyła monografia Cywilizacja Odrodzenia, do dziś uważana za jeden z najlepszych przewodników po epoce. Zajmował się historią pojmowaną jako dzieje przemian ludzkiej świadomości. Jego prace wywarły duży wpływ nie tylko na historyków, ale również na teologów i wywołały szereg polemik i komentarzy, stając się jednym z ważnych impulsów we współczesnej refleksji o społeczeństwie i Kościele.