Pierwsze z upamiętnień wiąże się z 400. rocznicą śmierci św. Jana Sarkandra; drugie - z kończącym się procesem beatyfikacyjnym kard. Wyszyńskiego.

Jak napisano w uzasadnieniu uchwały dotyczącej upamiętnienia św. Jana Sarkandra, jest ono związane z 400. rocznicą śmierci pochodzącego ze Skoczowa kapłana i męczennika.

- Jan Sarkander zmarł w wyniku okrutnych tortur w Ołomuńcu 17 marca 1620 roku - przypomniano w uzasadnieniu.

- Chcąc uchronić parafię, w której był proboszczem przed pacyfikującymi miejscowości Moraw Lisowczykami, wyszedł wraz z grupą parafian na przedmieścia Holeszowa niosąc monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Został niesłusznie posądzony o zdradę i współpracę z najeźdźcami. Stosując tortury chciano go zmusić do ujawnienia tajemnicy spowiedzi hetmana Moraw, barona Lobkovica - napisano.

Jak zaakcentowano, św. Jan Sarkander nie uległ prześladowcom, pozostając wiernym swemu sumieniu. Przypomniano też, że o św. Janie Sarkandrze papież Jan Paweł II mówił w 1995 r. w Skoczowie, że żył on w trudnym okresie poreformacyjnym, gdy panujący, gwałcąc prawa sumienia, narzucali przemocą własne przekonania religijne.

"Osoba i przesłanie, jakie niesie z sobą życie św. Jana Sarkandra są wciąż żywe w świadomości mieszkańców Śląska"

- uznano w uzasadnieniu, przypominając okoliczności wizyty Jana Pawła II w 1995 r. w Skoczowie i słowa polskiego papieża o tym świętym.

"Ogłoszenie roku 2020 Rokiem św. Jana Sarkandra i inicjatywy z tym związane przyczynią się do promocji takich wartości, jak poszanowanie godności każdego bez wyjątku człowieka, wierność sumieniu, szacunek dla ludzkiej wolności, prawda i odpowiedzialność za słowo jako fundament życia społecznego, docenienie poszanowania tajemnicy i wagi danego słowa" - podkreślili radni.

Jak wskazali, w związku z tym, że czterechsetlecie śmierci męczennika będzie przeżywała w tym roku również Archidiecezja Ołomuniecka, ustanowienie Roku Świętego Jana Sarkandra "może stać się okazją do zacieśnienia więzów i współpracy z naszymi południowymi sąsiadami".

Uzasadniając zaś ustanowienie Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia zaznaczono, że bieżący rok "zapisze się w dziejach Polski" jego beatyfikacją.

"Będzie ona ukoronowaniem trwającego od 2001 r. procesu beatyfikacyjnego, a jednocześnie oddaniem hołdu jednej z największych postaci polskiej historii XX wieku" - uznano.

"Nie sposób wymienić wszystkie istotne wydarzenia z Jego przebogatej biografii, obfitującej w momenty wzniosłe i dramatyczne, przepojone świadectwem głębokiej duchowości maryjnej, miłością bliźniego oraz wiernością prawdzie i Ewangelii" - wskazano w uzasadnieniu.

Radni określili kard. Wyszyńskiego jako "człowieka wielkiego serca i jednocześnie męża stanu, który przeprowadził Kościół w Polsce przez czasy największych represji i kampanii kłamstw".

"Zawsze obecny w trudnych momentach powojennych dziejów stał się niekwestionowanym autorytetem moralnym i duchowym współtwórcą przemian społecznych" - napisali o przyszłym błogosławionym. "Uczczenie osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego przyczyni się nie tylko do przypomnienia jego zasług, ale wskaże też na wzór chrześcijańskiej postawy w trudnych czasach"

- ocenili radni.

Rok 2019 r. był obchodzony w regionie m.in. jako Rok św. Melchiora Grodzieckiego oraz jako Rok 20-lecia Województwa Śląskiego