Specjalny zespół ds. zdrowia seniorów

- Minister zdrowia powołał organ opiniodawczo-doradczy ds. zdrowotnej polityki senioralnej - wynika z zarządzenia resortu opublikowanego dzisiaj w Dzienniku Ustaw.

Filip Błażejowski/Gazeta Polska

Zespół ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej zajmie się nie tylko opiniowaniem tej polityki, ale także opracowaniem strategii, koordynacją usług zdrowotnych i pomocy społecznej dla osób starszych i ich opiekunów.

W skład Zespołu wchodzi przewodniczący (minister zdrowia lub jego zastępca), sekretarz (przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny MZ) oraz przedstawiciele departamentów resortu zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, geriatrii, neurologii, pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa, pielęgniarstwa rodzinnego, rehabilitacji medycznej.

Dodatkowo członkami zespołu są przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, pięciu przedstawicieli wyższych uczelni medycznych, pięciu przedstawicieli szpitali, dla których podmiotem założycielskim jest marszałek województwa, uczelnia medyczna lub instytut naukowy, jak również pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych albo związków lub porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

#zdrowie #seniorzy #Ministerstwo Zdrowia #MRPiPS

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo