Prąd o 11,6 proc. droższy, odbiorcy PGE z najmniejszymi podwyżkami

Taryfy wszystkich czterech przedsiębiorców, pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu, zostały zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Zakończył on ostatnie postępowanie w sprawie taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2020 r. i zatwierdził taryfę PGE Obrót.

zdjęcie ilustracyjne
pixabay.com

Tym samym zatwierdzone zostały już taryfy wszystkich czterech sprzedawców z urzędu, czyli Enei, Energi, PGE i Taurona.

W wyniku wnioskowanych przez przedsiębiorców, a zatwierdzonych w grudniu 2019 r. i styczniu br. przez prezesa URE nowych taryf, w 2020 r. rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych (grupa G11) będą wyższe o ok. 9 zł miesięcznie. Dla odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat za energię będzie odpowiednio wyższy. Średni wzrost płatności dla wszystkich grup taryfowych w gospodarstwach domowych wyniesie 11,6 proc.

Z poniższego zestawienia zmian miesięcznych płatności dla gospodarstw domowych w 2020 r. wynika, że najniższe podwyżki obejmą odbiorców spółek PGE Dystrybucja i PGE Obrót – wyniosą (dla taryfowej Grupy G11) średnio 10,5–11,0 proc. Relatywnie najwięcej zapłacą klienci Enea Operator/Enea (średnio o 12,2 proc. więcej niż w 2019 r.) oraz Tauron Dystrybucja/Tauron Sprzedaż (średnio 11,4–12,9 proc. więcej).

Operator Systemu Dystrybucyjnego/
Sprzedawca z urzędu

Wzrost rachunku
średnio w grupie G11
(łącznie sprzedaż
i dystrybucja)
%

Wzrost rachunku
średnio w grupie G11
(łącznie sprzedaż
i dystrybucja)
zł/miesiąc

ENEA Operator / ENEA

12,2 8,3 zł

Energa Operator / ENERGA Obrót

11,3 8,6 zł

PGE Dystrybucja / PGE Obrót

10,5-11,0 7,8 - 8,0 zł

Tauron Dystrybucja / Tauron Sprzedaż

11,4-12,9 7,8 - 8,6 zł

Jak informuje URE, szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla średniego zużycia w kraju w 2018 r. (w przybliżeniu zestawienie odpowiada rocznemu zużyciu energii przez przeciętną trzyosobową rodzinę przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym; średnie zużycie w grupie G11 w Polsce wynosi 1773 kWh). Dla Tauron i PGE łączne skutki dla odbiorców podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach.

Nowe taryfy będą obowiązywały w terminach wnioskowanych przez przedsiębiorstwa: dla Enei i PGE Obrót do 31 marca 2020 r., natomiast taryfy Energa Obrót i Tauron Sprzedaż do końca 2020 r. Taryfy zatwierdzane przez regulatora określają poziom cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, które nie korzystają z ofert wolnorynkowych, a usługi sprzedaży świadczone są dla nich przez tzw. sprzedawców z urzędu, dla których prezes URE zatwierdza taryfy (cztery spółki). Oznacza to korzystanie z ujednoliconej i podstawowej wersji usług.

W Polsce energia elektryczna sprzedawana jest do ponad 15 mln gospodarstw domowych. Czterej sprzedawcy z urzędu, którym taryfy zatwierdza prezes URE – tj. Enea, Energa Obrót, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż – dostarczają prąd do ponad 13 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 75 proc. (9,7 mln) korzysta z cen taryfowych zatwierdzonych przez prezesa URE, a 3,4 mln korzysta z innych wolnorynkowych cenników tych sprzedawców prądu według stanu na koniec czerwca 2019 r. 

Pozostałe 2 mln gospodarstw domowych to klienci innych spółek, dla których prezes URE nie zatwierdza taryf.

 


Źródło: Źródło PGE GIEK

#prąd #ceny prądu #PGE #ceny energii 2020 rok #podwyżki cen prądu

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo