Czołgi T-72A oraz T-90S, noszący nazwę Bhishma dysponują lufami, które nie są w stanie korzystać z podkalibrowych stabilizowanych brzechwowo pocisków APFSDS ze względu na maksymalne bezpieczne ciśnienie wynoszące 600 megapaskali (MPa). Z tego też względu indyjska armia poszukuje amunicji, która umożliwiałaby penetrację pancerza o grubości 530 mm., co umożliwiłoby osiągnięcie wymaganej siły ognia przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Do tej pory strona indyjska polegała na imporcie pocisków podkalibrowych od strony rosyjskiej, przeznaczając na ten cel 70 mln dolarów rocznie. Warto przypomnieć, że we wrześniu 2019 r. w ramach inicjatywy "Make in India" rozpoczęto prace na produkcją armaty czołgowej.