Indyjski system obrony powietrznej Ballistic Missile Defence (BMD) jest inicjatywą zakładającą stworzenie wielowarstwowego parasola ochronnego, w skład którego wchodzić mają pociski przeciwrakietowe Prithvi Defence Vehicle (PAD) oraz Advanced Air Defence (AAD). Pierwsze z tych rakiet są dwustopniowe i mają przechwytywać pociski lecące z prędkością 5 Ma. na pułapie od 50 do 80 km. Z kolei system AAD jest jednostopniowy i pozwoli wyeliminować pociski na pułapie od 15 do 30 km.