Celem zajęć było pogłębianie posiadanych umiejętności poszczególnych osób funkcyjnych w czasie działań taktycznych oraz działań Artyleryjskich Grup Rozpoznawczych.

Żołnierze doskonalili wykonywanie podstawowych norm szkoleniowych. Kształtowano nawyki bezpiecznego posługiwania się sprzętem wojskowym w czasie działań taktycznych.