Jak czytamy na portalu 23. PA., celem narady, którą z kierowniczą kadrą artyleryjską przeprowadził Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii „Czarnej Dywizji” płk Jacek Kiliński była ocena sytuacji szkoleniowej i wymiana doświadczeń z zakresu działalności szkoleniowo metodycznej.

Po określeniu priorytetów i zapoznaniu przez płk. Kilińskiego z głównymi zadaniami czekającymi artylerzystów w bieżącym roku, dowódca 23. PA płk Grzegorz Potrzuski przedstawił efekty ubiegłorocznej działalności szkoleniowo – metodycznej bolesławieckich artylerzystów i wypracowane wnioski w tym zakresie. Sporo uwagi poświęcił omówieniu wyników ubiegłorocznej współpracy międzynarodowej z artylerzystami amerykańskimi ABCT, a szczególnie wspólnych szkoleń poligonowych z wykonywaniem zadań ogniowych amunicją bojową - podaje portal. 

W dalszej  kolejności efekty swojej działalności omówili dowódcy dywizjonów artylerii oraz szefowie artylerii brygad 11. Dywizji Kawalerii Pancernej.

Odprawa zakończyła się wypracowaniem wniosków, ujednoliceniem procesu planowania i realizacji zamierzeń szkoleniowych oraz sprecyzowaniem kierunków dalszej działalności w procesie szkolenia.