Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy w tym roku konkurs Szybka Ścieżka. Innowacyjne projekty otrzymać mają dofinansowanie warte 1,2 mld zł. „Szybka Ścieżka będzie w tym roku nie tylko szybka, ale i tak prosta, jak to możliwe” – poinformował minister nauko Jarosław Gowin.

Chcemy, żeby konkurs stał się jeszcze bardziej dostępny - zwłaszcza dla tych, którzy przystępują do niego po raz pierwszy. (...) Szybka Ścieżka będzie w tym roku nie tylko szybka, ale w dodatku tak prosta, jak to tylko możliwe.
- tłumaczył wicepremier Jarosław Gowin.

Poinformował, że budżet konkursu - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój - wynosi 1,2 mld zł. 

Kiedy można składać wnioski? Cały konkurs został podzielony na cztery rundy, przy czym rundy I-II i III-IV mają innych adresatów. I tak w dwóch pierwszych rundach, trwających łącznie od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, można zgłaszać projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z dużych przedsiębiorstw (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w rundach III i IV, trwających od 4 kwietnia do 1 czerwca, dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Po raz pierwszy ustalono alokację dla poszczególnych rund: I runda – 300 mln zł, II runda – 100 mln zł, III runda – 500 mln zł, IV runda – 300 mln zł. Flagowy konkurs NCBR przeszedł duże zmiany. Wszystkie one stanowią ukłon w stronę wnioskodawców. 

Chcielibyśmy, by środki te jak najszybciej i jak najlepiej do sektora przedsiębiorstw trafiły.
- zapewniła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki wyjaśnił, że w nowej odsłonie konkursu uproszczono język dokumentacji, a proces wypełniania formularza będzie bardziej intuicyjny. Uproszczono tez kryteria oceny wniosku.

Przede wszystkim cała dokumentacja konkursowa została radykalnie uproszczona. Dzięki jasności języka i nowej szacie graficznej z pomocnymi odesłaniami dokumenty stały się łatwiejsze w odbiorze, a tym samym bardziej zrozumiałe dla zainteresowanych.

To zasługa m.in. projektu „Analiza językowa”, realizowanego w ubiegłym roku przez NCBR. Polegał on na dogłębnym zbadaniu regulaminu i innych dokumentów konkursowych pod kątem leksykalnym, składniowym, a także logicznym. Efekty pokazały, że nawet skomplikowane kwestie szczegółowe można wyrazić w języku wciąż precyzyjnym, a jednocześnie przyjaznym dla wnioskodawców.

Uproszczenie dokumentacji konkursowej, które jako pierwsze na taką skalę zaproponowało w konkursie Szybka Ścieżka NCBR, może być drogowskazem dla wielu instytucji, w tym tych dystrybuujących fundusze unijne. Efekt to dowód na to, że o skomplikowanych procesach da się mówić prostym językiem, nie tracąc nic z esencji przekazu. Wierzę, że ta prostota zachęci przedsiębiorców do udziału w konkursie.
- zwraca uwagę wicepremier Gowin.

Wnioskodawcy aplikujący w konkursach NCBR mogą ponadto liczyć na większe niż dotąd wsparcie ze strony ekspertów Centrum. W procesie oceny wniosku każdy z nich będzie miał szansę otrzymać bardziej szczegółowe rekomendacje dotyczące projektu. Będzie też mógł poprawić wniosek tam, gdzie dotąd nie mógł.

W konkursie nie ma ograniczeń tematycznych poza wymogiem, żeby projekty B+R wpisywały się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Szybka Ścieżka skierowana jest do regionów słabiej rozwiniętych, co w praktyce oznacza wszystkie województwa poza mazowieckim. 

Z kolei minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, mówiąc o nowych możliwościach finansowania dla innowatorów w 2020 r., wspomniała o Grantach na Eurogranty. Mają one przygotować przedsiębiorców do aplikowania o granty na poziomie Komisji Europejskiej.