Projekt przepisów mających ograniczyć dostęp dzieci do pornografii przedstawiło w pierwszej połowie grudnia Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Chodzi przede wszystkim o nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku. Projekt ustanawia też instytucję współregulatora reprezentowanego przez organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców i podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Rolą współregulatora miałoby być m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i zabieganie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.

Michał Dworczyk poinformował, że w dzisiejszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele parlamentarzystów wszystkich partii politycznych oprócz klubu Lewicy. W Kancelarii Premiera obecni byli: Robert Kropiwnicki (KO) Agnieszka Ścigaj i Jolanta Fedak (PSL-Kukiz'15), Iwona Arent (PiS) i Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Szef Kancelarii Premiera ocenił konsultacje jako bardzo merytoryczne.

- To budujące, że wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że trzeba przyjąć rozwiązania ustawowe chroniące dzieci przed dostępem do pornografii

– podkreślił.

- Podczas spotkania obszernie poruszyliśmy temat projektu przepisów. W związku z nim padło szereg pytań, m.in. dotyczących pomysłów na utworzenie instytucji współregulatora lub konkretnego zdefiniowania treści pornograficznych, a także o sposoby skutecznej weryfikacji wieku osób korzystających ze stron z treściami pornograficznymi

– poinformował Dworczyk. Podkreślił, że są to dyskusje wstępne.

- Wszyscy uczestnicy byli otwarci na argumenty, to było bardzo dobre spotkanie

– dodał.

Wyraził również zadowolenie z tego, że "na końcu spotkania uczestnicy zadeklarowali chęć udziału w dalszym procesie".

- Chcielibyśmy, aby w perspektywie trzech miesięcy ta ustawa została wypracowana i przyjęta. To jest bardzo ambitny plan, między innymi ze względu na fakt, że będą musiały zostać wypracowane niezbędne skomplikowane rozwiązania informatyczne, które skutecznie zwalczą dostęp dzieci do pornografii

– zakończył Dworczyk.