Jak poinformował na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk, w środę o godz. 16 w KPRM odbędą się konsultacje dotyczące ustawy chroniącej dzieci przed dostępem do pornografii.

Udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych

 – napisał Dworczyk.

To budujące, że dobro dzieci pozwala na dialog ponad podziałami 

– dodał.

Zaproszenie do szefów klubów zostało wysłane 17 grudnia po zebraniu Rady Ministrów. Dotyczyło ono propozycji zapisów ustawy chroniącej dzieci i młodzież przed pornografią w sieci.

Projekt przepisów mających ograniczyć dostęp dzieci do pornografii przedstawiło w pierwszej połowie grudnia Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Chodzi przede wszystkim o nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku. Projekt ustanawia też instytucję współregulatora, reprezentowanego przez organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców i podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności.

Rolą współregulatora miałoby być m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i zabieganie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.