„Jeżeli komuś za zadanie pytania Sądowi Najwyższemu grozi się z art. 231, co wczoraj zrobił pan sędzia rzecznik dyscyplinarny na polecenie Ziobry, to jesteśmy w kraju, który…” – mówił Budka w studio RMF FM.

- Pan sędzia działa na polecenie Ziobry?

- dopytał red. Mazurek.

„No… ale przecież… Ziobro wybiera rzeczników dyscyplinarnych” – przekonywał dalej polityk.

- I pan sędzia działa na polecenie Ziobry?

- nie ustawał prowadzący.

Rozmowa miała miejsce 16 grudnia ub.r. Dziś Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zapowiedział, że jego pełnomocnicy skierują „prywatny akt oskarżenia i wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Budce”.

Poseł @bbudka w @Rozmowa_RMF kłamie. RDSSP i ZRDSSP nigdy i od nikogo nie otrzymywali żadnych poleceń lub wskazówek co do wykonywania swoich czynności

- czytamy we wpisie na Twitterze.

Uchwalona przez Sejm 20 grudnia br. nowelizacja m.in. Prawa o ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze m.in. wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". Ustawą Senat ma się zająć na posiedzeniu 15-17 stycznia.