Dzisiejsze obchody zorganizowała polska ambasada wspólnie z łotewskim ministerstwem obrony.

- Wspólna organizacja pokazuje, że Kampania Łatgalska jest ważna dla obu krajów

- powiedziała Ambasador RP na Łotwie dr Monika Michaliszyn.

– Nasi żołnierze stoją tu dziś, tak samo jak 100 lat temu, ramię w ramię broniąc wspólnej wolności. Dzisiejsze obchody pokazują, że braterstwo broni polskich i łotewskich żołnierzy jest wciąż żywe

– powiedziała „Codziennej” podczas uroczystości 100. Rocznicy rozpoczęcia kampanii łatgalskiej ambasador RP w Rydze dr Monika Michaliszyn.

Ambasador zaznaczyła jak ważne dla relacji między oboma krajami było to, że Polska przez wysokich rangą wojskowych łotewskich i przedstawicieli rządu łotewskiego obecnych na obchodach określana była mianem sprawdzonego sojusznika.

- Wspólne zwycięstwo sprzed stu lat przenosi się na bardzo dobre relacje między Łotwą a Polską i strategiczne partnerstwo w dzisiejszych czasach

- wyraziła przekonanie ambasador dr Michaliszyn.

Dzisiejsze obchody rozpoczęły się o godz. 11 od złożenia wieńców na byłym polskim cmentarzu na Słobódce (łot. Slobodka), gdzie spoczywają prochy 237 poległych.

O godzinie 12.30 w Dyneburgu (łot. Daugavpils) została odsłonięta odnowiona tablica pamiątkowa, a następnie została odprawiona msza święta, koncelebrowana przez bp. polowego gen. Józefa Guzdka, po której przemawiali Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Rajmund Andrzejczak i dowódca Narodowych Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej gen. Leonīds Kalniņš.

Ostatnim punktem obchodów było uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika poświęconego poległym Legionistom na cmentarzu w Krasławiu (łot. Krāslava), ok. 40 km od Daugavpils, gdzie pochowanych jest 45 znanych oraz 42 nieznanych żołnierzy polskich Legionów, poległych w walkach o te ziemie. Cmentarze polskich żołnierzy są również w Wyszkach (łot. Višķi), Ławkiesach (łot. Laucesa) i innych miejscach w Łatgalii.

3 stycznia 1920 roku wojska polskie i łotewskie pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego stanęły do walki z Armią Czerwoną, rozpoczynając akcję bojową o kryptonimie „Zima”, znaną także pod nazwą Kampania Łatgalska. Ofensywa połączonych sił polskich i łotewskich doprowadziła do wyzwolenia całej Łatgalii wraz z Daugavpils. W ciągu dwóch miesięcy wojska bolszewickie zostały wyparte, co pozwoliło na zachowanie niepodległości państwa łotewskiego oraz zjednoczenie jego ziem.

Łącznie w Kampanii Łatgalskiej zginęło ponad 500 polskich żołnierzy.

Więcej na temat obchodów stulecia zwycięskiej kampanii w weekendowym wydaniu „Gazety Polskiej Codziennie”.