Testy produkcyjne systemu PansaUTM to ostatnia faza przed wdrożeniem operacyjnym systemu wspomagającego cyfrową koordynację lotów dronami w Polsce - podkreśliła Agencja. W testach uczestniczą m.in. kontrolerzy ruchu lotniczego TWR Poznań oraz informatorzy służby informacji powietrznej FIS Gdańsk. Według PAŻP system PansaUTM to odpowiedź na potrzeby operatorów dronów i służb PAŻP w zakresie koordynacji lotów oraz zarządzania wnioskami i zgodami.

Wdrożenie operacyjne systemu przyspieszy proces wydawania zgód i warunków lotu BSP (Bezzałogowe Statki Powietrzne), usprawni komunikację pomiędzy operatorami dronów a służbami PAŻP oraz pozwoli na wykorzystanie narzędzi analitycznych do weryfikacji miejsca planowanych misji BSP - oceniła Agencja.

Jak zaznaczono, celem testów jest znalezienie ewentualnych nieprawidłowości i błędów podczas nieprzerwanego użytkowania systemu w dłuższym okresie i przy wykorzystaniu wszystkich modułów PansaUTM.

Testy polegają na równoległym wykonywaniu czynności dotychczas realizowanych przez operatorów dronów i służby PAŻP w sposób analogowy oraz cyfrowy, przy wykorzystaniu modułów systemu. PAŻP liczy także na aktywny udział operatorów dronów.

Agencja wyjaśniła, że PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej. Składają się na nią autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP

Służbom PAŻP system PansaUTM pozwala na zarządzanie informacjami niezbędnymi do koordynacji lotów, m.in. przez identyfikację i weryfikację użytkowników systemu czy zarządzanie danymi aeronautycznymi oraz danymi bezpośrednio powiązanymi z koordynacją lotów BSP.