Gra składa się z 15 misji przygotowanych z myślą o wszystkich trzech poziomach edukacyjnych. Misje udostępniono na platformie internetowej pod adresem www.niepodlegla.men.gov.pl. Jest ona podzielona na strefę gracza, gdzie można podjąć się realizacji misji i na strefę merytoryczną z dostępem wymagającym podania hasła. W strefie merytorycznej, do której dostęp otrzymają nauczyciele, znajdą się scenariusze lekcyjne ułatwiające prowadzenie lekcji z wykorzystaniem gry.

Z myślą o edukacji wczesnoszkolnej, czyli dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, opracowano trzy misje: "Z wizytą w domu Dziadka", "Nazywam się Cichociemna – Elżbieta Zawacka – Zo", "Misja małego himalaisty". W pierwszej z nich gracz przenosi się do dworku marszałka Józefa Piłsudskiego. Musi m.in. znaleźć określone przedmioty (np. kałamarz, popiersie, śpiewnik, gramofon, szachy i godło) w czterech pomieszczeniach: holu, salonie, jadalni i w gabinecie. Z kolei w misji drugiej gracz podczas powstania warszawskiego musi, wykonując kolejne zadania, dostarczyć sanitariuszce ważną mapę. W misji trzeciej gracz poznaje wielkich Polaków.

Dla starszych uczniów przygotowano więcej misji – po sześć dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W klasach starszych szkoły podstawowej uczniowie mogą zagrać w: "Memory z Józefem Piłsudskim", "Odkryj II RP", "Uwolnij Rudego", "Odkrywanie historii takiej, jaka była naprawdę", "Ogórkiem przez PRL", "Polska współczesna". Część z misji ma do wyboru poziom podstawowy lub zaawansowany. W misji "Memory z Józefem Piłsudskim" uczniowie poznają m.in. ojców założycieli odrodzonej ojczyzny: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Hallera, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa i Wojciecha Korfantego. Muszą też dopasować postaci do konkretnych miast, z którymi byli związani. Druga misja "Odkryj II RP" dotyczy przemian zachodzących w II Rzeczypospolitej, m.in. prezydentów Polski, konstytucji marcowej, budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, reformy Grabskiego i wielokulturowości. Aby pogłębić zdobytą wiedzę, uczniowie mogą skorzystać z podlinkowanych materiałów (tekstów, filmów i dokumentów) na ogólnodostępnych portalach, np. na portalu www.dzieje.pl, na YouTube czy za pośrednictwem Internetowego Systemu Aktów Prawnych ISAP. Misja "Uwolnij Rudego" dzieje się w czasie II wojny światowej. Misja "Odkrywanie historii takiej, jaka była naprawdę" pozwala poznać historię niezakłamaną. Misja "Ogórkiem przez PRL" pokazuje Polskę w latach 1946-1956, a misja "Polska współczesna" – w latach 1990-2018. W tej ostatniej gracze mają m.in. dopasować wyrazy tak, by utworzyły prawa i obowiązki obywatelskie (obrona ojczyzny, płacenie podatków, wolność wyznania, tajemnica korespondencji, uzyskiwanie informacji, organizowanie zgromadzeń, obowiązek nauki itd.) i ułożyć we właściwej kolejności kolejne etapy drogi Polski do zjednoczonej Europy. Misje dla uczniów szkoły ponadpodstawowej to: "Zjednocz Polskę!", "Poznaj wiele kultur i wyznań II RP", "Misja szpiegowska", "Zdemontuj pomnik Stalina!", "Poznaj życie codzienne w PRL-u" i "Wehikuł czasu". Misja "Zjednocz Polskę!" polega na scalaniu ziem odradzającego się po 1918 r. państwa polskiego. W misji "Poznaj wiele kultur i wyznań II RP" gracze przenoszą się do przedwojennego Lwowa. Trafiają po kolei do: grekokatolickiej cerkwi św. Jura, kościoła św. Piotra i Pawła, kawiarni Centralnej, cerkwi Przemienienia Pańskiego, katedry ormiańskiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i synagogi Przedmiejskiej. "Misja szpiegowska" dzieje się w realiach Polskiego Państwa Podziemnego, a "Zdemontuj pomnik Stalina!" – w Polsce lat 1946-1956. Aby wypełnić tę misje, gracze muszą wykazać się wiedzą o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, Zygmuncie Szendzielarzu "Łupaszce", Józefie Franczaku "Lalce", Danucie Siedzikównie "Ince", Marianie Bernaciaku "Orliku", prymasie Stefanie Wyszyńskim i o Mieczysławie Foggu. Z kolei w misji "Poznaj życie codzienne w PRL-u" przewodnikami gracza są państwo Barbara i Janusz Kowalscy. Mieszkają oni w domu z wielkiej płyty, mają fiata 126p, meblościankę i radiomagnetofon Kasprzak. W ostatniej misji "Wehikuł czasu" gracze muszą przygotować kapsuły czasu dla kolejnych pokoleń, odpowiedzieć na 20 pytań, m.in. kiedy doszło do katastrofy samolotu prezydenckiego w Smoleńsku, kiedy zmarł papież Jan Paweł II, kiedy Polska wstąpiła do NATO, kiedy weszła do strefy Schengen, kiedy Wisława Szymborska dostała Nagrodę Nobla, kiedy Andrzej Wajda dostał Oscara, kiedy w Polsce uruchomiono internet, kiedy na orbitę zostaje wyniesiony pierwszy polski satelita, kiedy do pierwszego w Polsce gazoportu w Świnoujściu wpłynął pierwszy gazowiec, kiedy Polska i Ukraina wspólnie zorganizowały mistrzostwa Europy w piłce nożnej, kiedy polska gra komputerowa "Wiedźmin. Dziki Gon" została najbardziej utytułowaną grą RPG na świecie.

Grę "Godność. Wolność. Niepodległość" testowano w 30 losowo wybranych szkołach.

Nauczyciele wskazali, że gra jest pomocna w procesie nauczania oraz w ciekawy i nowatorski sposób kształtuje u uczniów postawy patriotyczne i obywatelskie.

– powiedziała Ostrowska.

Poinformowała, że platforma wchodzi w fazę pilotażu, który zaplanowany jest na pół roku i ma na celu weryfikację realizacji założeń projektu, a także jego rozwój. Szczegółowy plan pilotażu i dodatkowe informacje trafią do szkół w styczniu 2020 r.