Sejm upamiętnił Polaków wysiedlonych przez Niemców podczas II w.św.

W 80. rocznicę pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców, Sejm upamiętnił to tragiczne wydarzenie poprzez przyjęcie przez aklamację uchwały, w której oddał hołd wszystkim ofiarom polityki przesiedleń realizowanej przez III Rzesze.

Polska rodzina Matczaków wysiedlona w 1939 roku z Sieradza

Masowe wysiedlenia Polaków z terenów Wielkopolski, Pomorza i Śląska oraz innych terenów wcielonych do III Rzeszy pozostają bolesnym wspomnieniem, ale i przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń. W 80. rocznicę pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża hołd wszystkim ofiarom.

 – głosi uchwała przyjęta przez Sejm.

W uchwale podkreślono, że wybuch II wojny światowej był szczególnie tragicznym doświadczeniem dla ludności Wielkopolski, Pomorza i Śląska oraz innych terenów wcielonych przez Niemców bezpośrednio do III Rzeszy, gdzie dokonano eksterminacji elit, masowych wysiedleń ludności polskiej, dokonano zasiedlenia Niemcami, niszczono polską kulturę oraz grabiono polską własność.

Na Pomorzu niemieckie władze okupacyjne na przełomie października i listopada 1939 r. wysiedliły kilkadziesiąt tysięcy polskich mieszkańców Gdyni. Była to pierwsza tak wielka niemiecka akcja wysiedleńcza w czasie II wojny światowej. Za jeden z początków zorganizowanej, masowej wywózki Polaków uznaje się utworzenie 5 listopada 1939 r. obozu przesiedleńczego na Głównej w Poznaniu, przez który przeszło ponad 33 tysiące osób. Łącznie z terenów anektowanych przez Niemców wysiedlono do Generalnego Gubernatorstwa niemal pół miliona Polaków, w tym także obywateli polskich pochodzenia żydowskiego i romskiego.

 

 Źródło: sejm.gov.pl

 

#wysiedlenia Polaków #zbrodnie niemieckie #II wojna światowa #Sejm RP #uchwała

Magdalena Łysiak
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo