Jak zaznaczył w rozmowie, "realizacja tego zadania wyraża się w istotnym wzroście środków z 4 mld do blisko 7 mld złotych zainwestowanych w polskich zakładach zbrojeniowych w bieżącym roku".

Portal przypomina, że wśród zakupów, które spełniają wysokie kryteria i zapewniają skok generacyjny dla polskich żołnierzy, są: moduły Rak, śmigłowce S-70i Black Hawk, śmigłowce AW101 Merlin. Polskie zakłady zbrojeniowe uczestniczą jako offsetobiorcy w realizacjach programów budujących zupełnie nowe zdolności Wojska Polskiego, jak program Wisła - wylicza realizowane już umowy.

Minister zaznacza dalej, że istniejący potencjał polskiej zbrojeniówki jest systematycznie rozwijany. Dokapitalizowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej pozwoli podległym zakładom wzbogacić ofertę o nowoczesne rozwiązania dla polskiej armii.

- W dalszym ciągu będą kontynuowane wieloletnie programy modernizacyjne, których skuteczną realizację umożliwi wydłużona perspektywa planistyczna z 10 do 15 lat

 - stwierdził. Zapewnił też, że modernizacja techniczna będzie przebiegać zgodnie z założeniami planu, który opiewa na rekordową sumę 185 mld zł.

MON podkreślił też, że nie rezygnuje z żadnego programu modernizacji. Kontynuuje też prace nad stworzeniem Agencji Uzbrojenia, która ma poprawić skuteczność pozyskiwania wyposażenia dla Sił Zbrojnych RP.

- Pierwszoplanową rolę w tym obszarze odgrywa zwiększenie nakładów budżetowych na obronność, zakładających osiągnięcie pułapu finansowania na poziomie 2,5 proc. PKB w 2030 r., co gwarantuje ustawa przyjęta w 2017 roku. Już w tej chwili przeznaczamy 2 proc. PKB na obronność i należymy do wąskiej grupy państw w NATO, które wywiązują się z tego obowiązku. Nasi sojusznicy to dostrzegają i doceniają

 - podkreślił Błaszczak.

Na liście priorytetów na najbliższe lata znalazło się również przywrócenie zdolności zbrojeniowej Marynarce Wojennej oraz programy dotyczące pozyskania samolotów F-35, systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew, bojowego wozu pływającego dla piechoty Borsuk, nowoczesnych systemów łączności Rosomak BMS.

- Kluczowym zadaniem jest przywrócenie zdolności bojowych Marynarce Wojennej. Stąd trwający program Orka i decyzja o zapewnieniu zdolności pomostowej na czas realizacji tego zadania. Marynarka Wojenna odebrała w listopadzie 2019 r. nowoczesną korwetę patrolową ORP Ślązak, dysponuje niszczycielem min ORP Kormoran i ORP Orkan, a kolejne dwie jednostki tego typu wejdą do służby w 2021 roku

- zadeklarował Błaszczak.

Minister jest też przekonany, że w styczniu 2020 r. sfinalizowane będą negocjacje związane z kupnem F-35.

- To są samoloty najnowocześniejsze na świecie, które dadzą przewagę polskim siłom lotniczym nad ewentualnymi wojskami nieprzyjacielskimi, a więc to jest niewątpliwie ważny element budujący bezpieczeństwo naszej ojczyzny

 - zapewnił minister