Jak wynika z opublikowanego na stronach Senatu oświadczenia majątkowego marszałka Senatu, które jest datowane na 31 października 2019 roku, miał on wtedy ponad 400 tys. złotych w różnych walutach, w tym 82 tys. zł w złotówkach. 11,1 tys. euro (około 47,2 tys. zł). 10,1 tys. dolarów (ok. 38,7 tys. zł) oraz 10,1 tys. franków szwajcarskich (ok. 39,5 tys. zł). Posiadał także papiery wartościowe na 33,6 tys. zł.

Marszałek posiada kilka nieruchomości. Segment szeregowca o powierzchni 120 m2 z działką o pow. 199 m kw. z tytułu współwłasności z żoną. Wartość tej nieruchomości określił na 480 tys. zł. Także w ramach współwłasności posiada 70-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł i nieuzbrojoną działkę budowlaną (2 750 m kw.) o wartości 175 tys. zł. Łącznie nieruchomości te warte są 955 tys. zł.

W ramach prowadzonej osobiście Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej, Grodzki osiągnął w ubiegłym roku ponad 270 tys. zł przychodu i 183,5 tys. zł dochodu.

Inne dochody osiągnięte w ciągu 10 miesięcy 2019 roku przyniosły mu łącznie ponad 400 tys. zł. Składają się na nie głównie umowa o pracę – 145 tys. zł, umowa zlecenie – 17 tys. 170 zł, prawa autorskie – 2 tys. 780 zł oraz diety senackie – 26 tys. 255 zł. Marszałek wliczył w tym miejscu również dochody małżonki Joanny (z zawodu okulistki), która od stycznia do końca października 2019 roku zarobiła 55 tys. 270 zł.

Do majątku o wartości ponad 10 tys. złotych, Grodzki zaliczył samochód marki Jaguar XF z 2016 roku, który użytkuje w formie wynajmu długoterminowego na okres 4 lat.

Do zobowiązań pieniężnych przekraczających 10 tys. złotych, marszałkowi Senatu pozostało 14 rat (stan na koniec października) z tytułu wynajmu samochodu. Ich łączna wartość przekracza 88 tys. zł brutto.