Wykaz ogłaszany jest na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Poprzednie obwieszczenie wydano rok temu i zawierało 135 pozycji. Na wykazie konsumenci mogą sprawdzić, czy woda, którą piją jest naturalną woda mineralną.

Zgodnie z ustawą naturalne wody mineralne wprowadzane do obrotu na terenie Polski muszą być uznane za takie przez: Głównego Inspektora Sanitarnego (jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium Polski); właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium tego państwa), lub też GIS albo właściwy organ UE, (jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego).

Ocena i kwalifikacja rodzajowa wody przeprowadzana jest przez jednostkę naukową lub inny podmiot, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

AKTUALNY WYKAZ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ