"Podkreślenia wymaga, że formułowane obecnie w przestrzeni publicznej przez najwyższych przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej zarzuty dotyczące sędziów stanu wojennego, sprowadzają się do tego, że stosowali oni dekret o stanie wojennym bez uwzględnienia jego sprzeczności z normami wyższego rzędu. W istocie do tego samego dąży projektodawca, proponując surowe kary dyscyplinarne za odmowę stosowania przepisów sprzecznych z prawem europejskim i stosowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE"

- podkreślił SN w swoim stanowisku sprzed trzech dni.

W ocenie SN sprzeczność między prawem polskim a unijnym, jaką projektodawca zamierza wywołać, z dużym prawdopodobieństwem będzie prowadziła do wszczęcia przez instytucje Unii Europejskiej procedury o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom wynikającym z traktatów, a w dłuższej perspektywie – do konieczności opuszczenia Unii Europejskiej.

Narracji sędziom SN dotrzymywali politycy opozycji, powtarzając bajki o rzekomym "polexicie".

Zupełnie innego zdania są Polacy, a wynika to z sondażu dla "Faktów" TVN. 40 procent badanych wskazało, że ich zdaniem polityka PiS zdecydowanie lub raczej może doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Z czego.

Z kolei 53 procent respondentów „zdecydowanie” lub „raczej” jest zdania, że polityka rządu PiS nie może doprowadzić do polexitu. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 24 procent respondentów. Odpowiedź "raczej nie" - 29 procent respondentów.

7 proc. wskazało na odpowiedź "trudno powiedzieć". 

Sondaż telefoniczny Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany w dniach 17-18 grudnia 2019 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wyniosła 1003 osoby.