Jak podała wcześniej Prokuratura Krajowa, we wtorek na polecenie prokuratury Żandarmeria Wojskowa zatrzymała zastępcę dowódcy jednostki wojskowej 2305 GROM płk. Andrzeja R. oraz prezesa i zastępcę prezesa spółki, która m.in dostarcza uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

Jak przekazał prokurator Łapczyński, podejrzany wojskowy w jednym przypadku przyjął korzyść majątkową od działających wspólnie i w porozumieniu przedsiębiorców dostarczających sprzęt wojskowy do jednostki, w której pełnił funkcję kierowniczą.

W pozostałych czterech przypadkach przyjął korzyści majątkowe od jednego z przedsiębiorców, który reprezentował spółkę zajmującą się dostawą uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz jednostki wojskowej, w której funkcję kierowniczą pełnił podejrzany.
- dodał prokurator.

Zarzuty usłyszeli też przedsiębiorcy.

Prokurator przedstawił zarzuty udzielania zastępcy dowódcy jednostki wojskowej korzyści majątkowej w związku z pełnioną przez niego funkcją publiczną, przy czym w przypadku jednego przedsiębiorcy jest to jeden zarzut, zaś w przypadku drugiego przedsiębiorcy pięć zarzutów.
- podkreślił Łapczyński.

Powiedział, że podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

Wobec zastępcy dowódcy jednostki wojskowej prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, poręczenia majątkowego oraz dozoru przełożonego wojskowego połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.
- poinformował Łapczyński.

Wobec przedsiębiorców prokurator zastosował poręczenia majątkowe i dozory policji połączone z zakazem kontaktowania się z podejrzanym wojskowym.