Już wiadomo, kiedy zbierze się zgromadzenie sędziów, które wybierze I prezesa Sądu Najwyższego

Na 17 marca przyszłego roku zwołane zostało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na stanowisko I prezesa SN – poinformował dzisiaj rzecznik prasowy tego sądu sędzia Michał Laskowski.

By User:Darwinek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11139577

Jak dodał, wszyscy sędziowie SN zostali zawiadomieni o tym terminie i zaproszeni do udziału w tym zgromadzeniu.

Sędzia Laskowski podkreślił przy tym, że w zgromadzeniu tym mają prawo uczestniczyć wszyscy sędziowie SN w tym z Izby Dyscyplinarnej.

- Na dzisiaj nikt skutecznie nie podważył statusu poszczególnych sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. W tej sytuacji każdy z nich ma prawo uczestniczyć w zgromadzeniu ogólnym

– dodał sędzia Laskowski.

W zeszłym tygodniu do Sejmu trafił obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze - przygotowany przez posłów PiS. W projekcie zaproponowano m.in. zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy, I prezes SN powoływany jest przez prezydenta spośród pięciu kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów tego sądu. Z kolei kandydaci ci są wcześniej wybierani przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN przy obecności co najmniej dwóch trzecich liczby sędziów każdej z izb SN. Jeśli jednak nie udałoby się osiągnąć wymaganego kworum, to na kolejnym posiedzeniu do podjęcia uchwały o wyborze kandydatów wymagana jest obecność co najmniej trzech piątych liczby sędziów Sądu Najwyższego.

Z kolei projekt PiS przewiduje, że każdy sędzia SN będzie mógł zgłosić jednego kandydata na I prezesa SN. Zgodnie z propozycją PiS do wyboru kandydatów wymagana jest obecność 84 członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. W przypadku nie osiągnięcia tej liczby, na kolejnym posiedzeniu wymagana liczba członków zgromadzenia wynosi 75. Jeśli i tym razem zgromadzenie nie osiągnie kworum, to do wyboru kandydatów wymaganą będzie obecność 32 członków.

Projekt przewiduje też, że jeśli zgodnie z tą procedurą nie uda się wybrać kandydatów na I prezesa SN, to prezydent powierzy wybranemu przez siebie sędziemu SN obowiązek zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN w celu wyboru kandydatów. Wówczas od dokonania wyboru potrzebna będzie obecność co najmniej jednej czwartej liczby sędziów tego sądu.

 

Źródło: PAP, niezalezna.pl

#Sąd Najwyższy #Michał Laskowski #I prezes SN

redakcja
Wczytuję komentarze...



Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo