Tematem zajęć 2. das. były ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej oraz strzelania szkolne i bojowe z broni strzeleckiej. Do zagadnień realizowanych w trakcie zajęć należały m.in. : działanie na posterunku, częściowe rozkładanie broni, składanie broni po częściowym rozłożeniu, przeszukanie osób nieposiadających broni lub deklarujących jej posiadanie, ułożenie rannego w pozycji bezpiecznej. Założenie opaski zaciskowej, pokonywanie terenu na polu walki oraz nakładanie filtracyjnej maski przeciwgazowej. 

Z kolei 1. das. doskonalił umiejętności celowania, strzelania oraz posługiwania się etatową bronią. Wykonując strzelanie z karabinka Beryl i mini Beryl, doskonalono zagadnienia wymagające treningów -  ładowanie magazynka nabojami wg norm, przygotowanie się do strzelania.