"Jeżeli dzisiaj po spotkaniu z Radą Rodziny pan premier podejmie decyzje, że rząd przejmie ten projekt, że rozpoczynamy nad tym projektem pracę, to ja zaproszę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych"

- zapowiedział Dworczyk.

Jak zaznaczył, chce, aby kluby zastanowiły się nad projektem ponadpartyjnie. "Są takie sprawy, które powinny być ponadpolityczne" - dodał. Jego zdaniem ochrona dzieci powinna być czymś wyjętym z bieżącej debaty politycznej.

Według Dworczyka jedną z istotnych kwestii w tej sprawie jest samo zdiagnozowanie problemu.

"Tutaj na szczęście chyba ponad podziałami politycznymi wszyscy się zgadzają co do tego, że pornografia jest problemem, że bardzo wiele dzieci narażonych jest od najmłodszych lat na kontakt nieograniczony niemal z pornografią"

- zauważył.

"Wszyscy się zgadzamy, że tak, jak społeczeństwo poradziło sobie z ograniczeniem dostępu dla młodych ludzi do alkoholu, narkotyków, tytoniu czy innych używek, tak trzeba sobie poradzić również z problemem, jakim jest pornografia"

- powiedział Dworczyk.

W rozmowie poruszono m.in. kwestię skutecznej weryfikacji wieku odbiorców w internecie. Dworczyk wskazał, że jednym z rozwiązań jest nałożenie takiego obowiązku na dostawcę. Jak zaznaczył, to rozwiązanie ani nie jest proste, ani nie eliminuje obchodzenia prawa, ani nie zdejmuje obowiązku ochrony dzieci z rodziców.

Dworczyk zauważył, że rodzic jednak nie jest w stanie przez całą dobę kontrolować swojego dziecka.

"Nasza formacja podkreśla zawsze, że to na rodzicach spoczywa obowiązek wychowania dzieci, to rodzice mają prawo do tego, żeby wychowywać swoje dzieci, natomiast też powinniśmy tworzyć przepisy takie, które utrudnią dostęp do niewłaściwych treści w internecie dzieciom"

- dodał.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa projekt dotyczący problemu dostępu dzieci do pornografii zaprezentowało w środę. Prace zespołu roboczego trwały od listopada 2018 r. Przepisy mają na celu ochronę dzieci i nie zakazują udostępniania pornografii osobom dorosłym. Część rozwiązań projektu – jak poinformowali jego autorzy – opiera się na postulatach wyrażonych m.in. w nowej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych, którą Polska będzie musiała implementować do września 2020 r. Chodzi przede wszystkim o nałożenie na dostawców pornografii obowiązku wdrożenia skutecznych narzędzi weryfikacji wieku przy uwzględnieniu takich wartości, jak wolność gospodarcza, prawo do prywatności czy swoboda wypowiedzi.

Projekt zawiera również definicję tzw. kwalifikowanych treści pornograficznych, ustanawia instytucję współregulatora, w którego ramach mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców i podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Rolą współregulatora – jak podano – będzie m.in. wskazywanie, które podmioty naruszają przepisy i wnioskowanie o podjęcie działań przez odpowiedni organ regulacyjny.