Mediatekę, czyli multimedialne archiwum historii mówionej, gromadzące nagrania ze wspomnieniami mieszkańców Białegostoku, prowadzi od 2010 roku miejskie Centrum im. Ludwika Zamenhofa (CLZ). Jest tam ok. 300 relacji białostoczan i ponad 16 tys. zdigitalizowanych materiałów: dokumentów, fotografii i pamiątek. Najstarsze udostępnione materiały pochodzą z końca XIX wieku.

Udostępnione fotografie to zbiory z połowy lat. 60, które udało się pozyskać CLZ. Jak mówił wcześniej Mariusz Bieciuk z CLZ, fotograf bardzo dokładnie uwiecznił różne sytuacje i miejsca, w których był.

Materiały uzupełnione zostały o transkrypcje nagrań, opisy fotografii i słowa kluczowe, które ułatwią korzystanie i wyszukiwanie ich. Są też dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a nagrania mają audiodeskrypcję. Wywiady i archiwalia są sukcesywnie tłumaczone na język angielski, większość z nich ma być też przetłumaczona na język esperanto.

Bieciuk mówił, że instytucja stara się o pozyskanie środków na kolejną odsłonę "e-Mediateki", a także przeprowadzenie warsztatów, bo - jak podkreślił - to ważna część upowszechniania i pokazywania, jak można wykorzystywać archiwalne materiały.

"e-Mediateka CLZ" to projekt dofinansowany już po raz drugi przez ministerstwo kultury. W ramach pierwszej odsłony projektu udostępniono m.in. wspomnienia najstarszych białostoczan, historie związane z Bojarami, czyli jedną z najstarszych i najbarwniejszych dzielnic Białegostoku, czy wspomnienia lokalnych społeczności - np. białostockich esperantystów, czyli ludzi uczących się języka esperanto, którego twórca, Ludwik Zamenhof, urodził się w tym mieście.

W ramach projektu CLZ współpracuje z Ośrodkiem Karta oraz Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; dzięki temu materiały z "e-Mediateki" trafią do szerszego grona odbiorców, są udostępniane na platformie "Podlaska Biblioteka Cyfrowa".