Rzecznik Episkopatu podkreśla szczególne znaczenie opłatka.

- Ocalmy piękną tradycję wieczerzy wigilijnej. Dzielmy się pobłogosławionym opłatkiem. Zadbajmy o duchowy wymiar świąt Bożego Narodzenia. Jeśli ktoś ma opłatek, który nie jest jeszcze pobłogosławiony, to powinien się o to zatroszczyć

- podkreślił.

Ks. Rytel-Andrianik zwraca uwagę na duchowe skutki błogosławieństwa. Przypomina słowa wprowadzenia do księgi "Obrzędów błogosławieństw”:

"Błogosławieństwa ustanowione na wzór sakramentów zawsze oznaczają przede wszystkim duchowe skutki, które osiąga się przez wstawiennictwo Kościoła”

Nawiązując do słów modlitwy błogosławieństwa opłatków, ks. Rytel-Andrianik przypominał:

- Łamiąc się opłatkiem na początku wieczerzy wigilijnej nie tylko składajmy sobie życzenia, ale także wybaczajmy sobie urazy. Bądźmy dla siebie dobrzy jak chleb, którym się dzielimy.