W wydanym na początku grudnia przez Narodowy Bank Polski raporcie o stabilności systemu finansowego pojawiły się m.in. wnioski z ankiety dotyczącej wydatków na innowacje w polskim sektorze bankowym, która objęła 26 banków komercyjnych. NBP we wnioskach zwraca uwagę na pogłębiające się dysproporcje.

„(...) Wyniki ankiety zdają się potwierdzać tezę o narastających dysproporcjach rozwojowych między bankami w Polsce i jednocześnie można oczekiwać, że zróżnicowanie ścieżek rozwojowych w sektorze bankowym w Polsce, wobec istotnych dysproporcji bieżących nakładów inwestycyjnych na innowacje, będzie się powiększać”

- czytamy we fragmencie raportu stanowiącym część analizy systemu bankowego w Polsce.

Zdaniem prezesa PKO BP, Zbigniewa Jagiełły, raport potwierdza stawianego przez niego tezy.

- Raport NBP dotyczący sektora bankowego w Polsce potwierdza wszystkie tezy, które stawiam od ponad roku. Po pierwsze mamy sektor bankowy „dwóch prędkości”. W jednej jego części znajduje się kilka największych banków, które są zdrowe, mają dobrą rentowność, są nowoczesne. Drugą część sektora tworzy grupa banków, która nie jest w stanie uzyskać odpowiedniej rentowności, nie jest w stanie zwiększyć swoich rozmiarów i nie jest w stanie inwestować w technologie. Tu mamy wyzwanie, polegające na tym, że im dalej w przyszłość, tym to zróżnicowanie będzie się, według mnie, pogłębiać

- powiedział Zbigniew Jagiełło w rozmowie z portalem filarybiznesu.pl.

Prezes PKO BP zwrócił uwagę także na inne aspekty przeprowadzonej przez NBP analizy.

- Inny element, na który zwraca uwagę NBP, to ryzyko kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych związane z decyzjami dotyczącymi ich przyszłości. To ryzyko jest niekwantyfikowalne, ale ono jest – według mnie – istotne

– wskazał prezes Jagiełło.

Cały wywiad do przeczytania na portalu Filarybiznesu.pl

TYLKO U NAS. Główne wyzwania polskiego sektora bankowego. Prezes PKO BP wskazuje na kilka kwestii