Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyjaśniło, że usuwanie awarii rekuperatorów, czyli wymienników ciepła o wysokości ponad 5,6 metra i łącznej wadze około 20 t każdy, odbywa się dwutorowo.

"W pierwszej kolejności realizowane są naprawy doraźne rekuperatora nr 1, które pozwolą na uruchomienie jednej linii spalania – czynności te dobiegają końca, a jej ponowne uruchomienie planowane jest, zgodnie z wcześniejszym informacjami, do końca tego roku"

– wskazała rzecznik prasowy MPWiK Marzena Wojewódzka.

Wyjaśniła, że celem doraźnej naprawy, która jest obecnie realizowana jest uruchomienie jednej linii w spalarni. Pozwoli ona na spalanie większości osadów wytwarzanych w oczyszczalni ścieków "Czajka".

"Doraźna naprawa jednej z linii spalania oznacza przywrócenie jej pełnej funkcjonalności oraz możliwość jej eksploatacji do momentu zamontowania nowych rekuperatorów. W podobny sposób była usuwana poprzednia awaria rekuperatorów"

– wyjaśniła.

Poinformowała, że "drugim etapem będzie naprawa docelowa, która wiąże się z zaprojektowaniem, produkcją i montażem dwóch nowych rekuperatorów. Obecnie prowadzane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy tych prac".

Otwarcie ofert wyznaczono na 20 grudnia 2019 r. Dalsze czynności związane z wymianą rekuperatorów na nowe zależne są od wyników postępowania przetargowego - również w zakresie, proponowanego przez wykonawców terminu realizacji prac.

"Naszym celem jest dokonanie wymiany rekuperatorów w możliwie najkrótszym czasie, który obecnie szacowany jest na ok. 1 roku od dnia podpisania umowy. Do tego czasu spalanie będzie się odbywało za pomocą naprawionego rekuperatora na jednej linii spalania"

– zapewniła Marzena Wojewódzka.

Według wcześniejszych informacji MPWiK na przełomie listopada i grudnia 2018 r., w związku z awarią rekuperatorów, tj. wymienników ciepła, z eksploatacji została wyłączona stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ), co było związane z uszkodzeniem jednego z urządzeń spalarni.

Od stycznia 2013 r. do września 2019 r. instalacja STUOŚ ulegała licznym awariom, przez co mogła nie pracować blisko połowę tego okresu. Ze względu na awarię spalarni w "Czajce" osady ściekowe (produkt uboczny, powstający podczas oczyszczania ścieków) z zakładu są wywożone przez firmy zewnętrzne. Odpady te pochodzą ze wszystkich oczyszczalni MPWiK, czyli z zakładów: "Czajka", "Południe", "Pruszków" i "Dębe", i trafiają do sześciu województw. Wedle oceny MPWiK, odpady te nie należą do niebezpiecznych.