Od listopada ponad 200 żołnierzy PKW uczestniczy w misji ONZ; ich zadaniem jest monitorowanie strefy rozgraniczenia, pomoc humanitarna i wsparcie libańskich władz w utrzymaniu bezpieczeństwa. Polacy służą w batalionie, którego państwem ramowym jest Irlandia.

Polska wróciła do misji Narodów Zjednoczonych po 10 latach przerwy, spowodowanej zmianą priorytetów i skupieniem się na udziale w operacjach NATO i UE, a także względami oszczędności. Polscy żołnierzy służyli w siłach ONZ w Libanie w latach 1992-2009. Pierwsze dwie zmiany obecnego PKW wystawia 12. Brygada Zmechanizowana ze Szczecina.