- Wybór prezesa ULC na przewodniczącego Rady Zarządzającej EASA (z ang. European Union Aviation Safety Agency) udowadnia, że Polska jest w światowej pierwszej lidze. Zdobywamy zaufanie i wiarygodność naszych partnerów, a krajowi specjaliści są doceniani przez międzynarodowe gremia. (...) konsekwentnie realizowana polityka państwa w obszarze lotnictwa cywilnego przynosi wymierne rezultaty, co dobrze rokuje rozwojowi dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce

 - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak dodano, Samson został jednomyślnie wybrany na stanowisko przewodniczącego podczas posiedzenia rady zarządzającej w Kolonii. Zastąpi na tym stanowisku Pekkę Henttu – szefa fińskiej władzy lotniczej. Samson nadal będzie pełnił obowiązki prezesa ULC.

W komunikacie przekazano, że przewodniczący rady zarządzającej EASA bierze udział w najważniejszych inicjatywach unijnego lotnictwa cywilnego. Reprezentuje członków rady w najważniejszych wydarzeniach branżowych na całym świecie, kieruje pracami rady zarządzającej EASA, która m.in. doradza dyrektorowi wykonawczemu EASA w sprawach bezpieczeństwa lotniczego, przyjmuje budżet EASA, Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego czy roczne sprawozdanie z działalności Agencji, przesyłane do Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego.

Cytowany w komunikacie Samson podkreślił, że europejski rynek lotniczy rozwija się w dużym tempie; powstają nowe technologie, takie jak bezzałogowe statki powietrzne, które oznaczają nowe wyzwania, zarówno dla ULC, jak i EASA.

- Polska jest odpowiedzialnym i zaangażowanym partnerem, który pełni znaczącą rolę w Agencji. Jestem przekonany, że przed nami cztery lata owocnej kadencji pod przewodnictwem Piotra Samsona

 - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor wykonawczy EASA Patrick Ky.

Kompetencje EASA obejmują najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego – m.in. operacje lotnicze, drony, porty lotnicze czy żeglugę powietrzną. Jej zadania to m.in. projektowanie przepisów wykonawczych w obszarach związanych z bezpieczeństwem lotniczym, nadzór i wsparcie państw członkowskich w dziedzinach, w których EASA ma wspólne kompetencje, współpraca z podmiotami międzynarodowymi na rzecz poprawy globalnego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa.

Głównymi organami EASA są rada zarządzająca EASA składająca się z 33 członków (28 państw UE + EFTA + Komisja Europejska) oraz dyrektor wykonawczy EASA.